زمان اعلام اسامي چندبرابر ظرفيت معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي

‌مختلف:

 ‌تحصيلي دانشگاههاي هنراسلامي تبريز

، شاهد تهران ، علوم قرآن وحديث

 ، مذاهب اسلامي (واحدبندرعباس)

وكليه كد رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در مراكز آموزشي (تربيت معلم سابق)

 ودانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش )

درآزمون ‌سراسري ‌سال 1391

 

 


برچسب‌ها: دانشگاه فرهنگیان, تربیت معلم, زمان نتایج دانشگاه فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲ شهریور۱۳۹۱ | 20:40 | نویسنده : الهیار امیری |