آیاامکان شرکت افراد پذیرفته شده بدون آزمونها

در کنکور 92وجود دارد؟


برچسب‌ها: بدون کنکور, پذیرش بدون کنکور دولتی, بدون کنکور آزاد, رشته های بدون کنکور

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 25 دی1391 | 15:11 | نویسنده : الهیار امیری |
 

پذیرش بدون کنکور دانشجوی کارشناسی در دانشگاه سوره


برچسب‌ها: بدون کنکور, پذیرش بدون کنکور دولتی, رشته های بدون کنکور

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 24 دی1391 | 16:20 | نویسنده : الهیار امیری |

محل ثبت نام برای رشته های بدون کنکور

لیست رشته ها

و شرایط ثبت نام

برای رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

وارد ادامه مطلب شوید.


برچسب‌ها: بدون کنکور, پذیرش بدون کنکور دولتی, بدون کنکور آزاد, رشته های بدون کنکور

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 16 دی1391 | 14:28 | نویسنده : الهیار امیری |

جدول استانهایی که کنکور پیام نور در آنها حذف می شود

/

اعلام تعداد رشته های حذف شده پیام نور


برچسب‌ها: بدون کنکور, پذیرش بدون کنکور دولتی, بدون کنکور آزاد, رشته های بدون کنکور

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 6 دی1391 | 18:33 | نویسنده : الهیار امیری |

دو خبر در مورد اعلام لیست رشته های بدون کنکور

 دانشگاه آزاد

و

 پیام نور 

 در سال 91


برچسب‌ها: بدون کنکور, پذیرش بدون کنکور دولتی, بدون کنکور آزاد, رشته های بدون کنکور

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 18 آذر1391 | 14:24 | نویسنده : الهیار امیری |