ميزان شهريه ثابت و متغير دانشجويان جديدالورود در سال تحصيلي 91 – 90 به صورت علي الحساب 

رشته تحصيلي

تعداد واحدهاي نظري

شهريه ثابت(ريال)

شهريه ثابت و متغير(ريال) + 10000ريال بيمه

كليه رشته هاي ارشد فني و مهندسي

10 واحد نظري

10،219،000

16،815،000

كليه رشته هاي ارشد علوم انساني

10 واحد نظري

9،343،200

15،939،200

كارشناسي پرستاري

18 واحد نظري

2،017،800

5،186،800

كارداني بهداشت خانواده

18 واحد نظري

2،252،300

5،421،300

پزشكي(دكتري حرفه اي)

18 واحد نظري

17،558،400

20،727،400

كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي و كليه گرايشهاي آن

18 واحد نظري

4،783،600

7،952،600

كليه رشته هاي فيزيك و گرايشهاي آن(زيست شناسي-مديريت جهانگردي)

18 واحد نظري

3،318،200

6،487،200

كليه گرايشهاي معماري-شيمي-مهندسي پزشكي-شهرسازي-فناوري اطلاعات


18 واحد نظري


4،638،600


7،807،600

كليه رشته هاي كارشناسي هنر-فرش-مرمت بناهاي تاريخي-طراحي پارچه وبافت پارچه و مامائي


18 واحد نظري


4،735،100


7،904،100

كارشناسي الهيات و معارف اسلامي(فقه و مباني حقوق،فلسفه و حكمت اسلامي)-كارشناسي جغرافيا كليه گرايشها(ژئوموروفوژي گردشگري و منطقه اي طبيعي،انساني)-كارشناسي زبان و ادبيات فارسي-دبيري زبان و ادبيات فارسي-كارشناسي حقوق-كارشناسي تاريخ-كارشناسي زبان انگليسي-مديريت صنعتي

18 واحد نظري

2،238،700

5،407،700

كارشناسي مهندسي كامپيوتر(سخت افزار،نرم افزار،علوم كامپيوتر)-مهندسي برق كنترل(قدرت ، الكترونيك ، مخابرات)-مهندسي مكانيك-مهندسي صنايع-مهندسي عمران-مهندسي مواد(صنعتي،استخراجي)-هوافضا-منابع طبيعي-رباتيك
18 واحد نظري
3،946،500
7،115،500

 

حساب ملي سيبا به شماره 0102504126000 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور

ضمنا مبلغ 600،000 ريال بابت هزينه خدمات آموزشي به حساب ملي سيبا به شماره 0106047297001 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي در سراسر كشور

قابل توجه كليه دانشجويان پذيرفته شده مبلغ ذكر شده به صورت علي الحساب محاسبه و اخذ مي گردد

اداره درآمد و دريافت امور شهريه

 

 تاريخ : جمعه ۱۸ شهریور۱۳۹۰ | 12:35 | نویسنده : الهیار امیری |