سازمان سنجش آموزش كشور بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در پذيرش دوره‌هاي كارداني علمي- كاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي – كاربردي بهمن ماه 1389 مي‌رساند، ثبت‌نام براي پذيرش دوره‌هاي مذكور از روز چهارشنبه 20/11/89 به صورت اينترنتي آغاز و در روز سه شنبه 26/11/89 پايان مي‌پذيرد.
1- شرايط پذيرش داوطلبان
1-1) شرايط عمومي
نداشتن عناد با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
توضيح: مصـاديق عنـاد عبارتند از: (1)‌ مبـارزه مسلحانه با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران (2)‌ داشتن وابـستگي تشـكيلاتي به گروهك‌هاي محارب (3) ‌پرداخت كمك مالي به گروهك­هاي محارب يا هواداري تشكيلاتي از آن­ها و يا عضويت در آن گروهك­ها (4) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي.
نداشتن فساد اخلاقي.
توضيح: مصاديق فساد اخلاقي شامل اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا مي‌باشد.
برخورداري از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته­هاي انتخابي.
دارا بودن شرايط مربوط به نظام وظيفه عمومي براي داوطلبان ذكور مطابق بند 3-1 مندرج در اين اطلاعيه.
براساس بخشنامه شماره 66863/12/41 مورخ 15/8/87 اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شيوه­نامه پذيرش و ثبت­نام دانشجويان تبعه افغانستان و عراق به شماره 10881/14 مورخ 8/7/87 اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، پذيرش در اين دوره­ها براي اين دسته از اتباع خارجي ممنوع مي­باشد.
2-1) شرايط اختصاصي
داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله، شش ساله نظري و هنرستان) يا ديپلم سه ساله نظام جديد، ديپلم نظام جديد فني و حرفه­اي و يا كاردانش.
داشتن ساير شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزش علمي-كاربردي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي براساس جدول شماره (4) مندرج در دفترچه راهنما.
تذكرات مهم
1) كليه پذيرفته­شدگان در مراكز آموزش علمي-كاربردي تابع قوانين، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمي-كاربردي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشند.
2) دانشجو هم­زمان حق ثبت­نام و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي را نخواهد داشت و در صورت تخلف طبق آيين نامه انضباطي دانشجويان با وي رفتار خواهد شد.
3) كاركنان مراكز آموزش علمي-كاربردي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، قرارداد پاره وقت، مشاوره و يا ساير موارد مشابه مجاز نيستند كدرشته محل­هاي مركز آموزشي را كه در آن خدمت مي­كنند انتخاب نمايند و چنانچه اين موضوع رعايت نگردد و در آن مركز آموزشي قبول گردند، قبولي آنان «كان لم يكن» تلقي خواهد شد و به هيچ وجه نمي­توانند متقاضي تحصيل در آن كدرشته محل يا كدرشته محل­هاي ديگر گردند.
4) كارمندان دولت در صورتي مي‌توانند به تحصيل بپردازند كه موافقت­نامه رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود، مبني ‌بر شركت در كلاس­ها، آزمايشگاه­ها و فعاليت­هاي ديگر دوران تحصيل را به همراه ساير مدارك ثبت­نام به مركز آموزش علمي-كاربردي محل قبولي، ارايه نمايند.
5) اخبار، آيين­نامه­ها، بخشنامه­ها، مقررات و ضوابط آموزشي، برنامه­ها و سرفصل دروس رشته­هاي مصوب دانشگاه جامع علمي-كاربردي از طريق سايت دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir قابل مشاهده مي­باشد.
3-1) مقررات وظيفه عمومي
براساس اعلام رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي، داوطلبان مرد لازم است جهت پذيرش در اين دوره­ها يكي از مدارك زير را دارا باشند:
1- كارت پايان خدمت.
2- كارت معافيت دايم كفالت يا پزشكي دايم و يا فرم كامپيوتري زمان صلح.
3- حكم كارگزيني و گواهي اشتغال به كار براي شاغلين نيروهاي مسلح كه گذراندن دوره نظام وظيفه براي آنان ضرورت ندارد.
* داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را صرفاً با يكي از اعداد 1 تا 3 مشخص نموده و آن را در تقاضانامه ثبت­نام درج نمايند.
2- سهميه ايثارگران
هر يك‌ از داوطلبان ‌متقاضي‌ سهميه شاهد و ايثارگر مي‌توانند بر اساس‌ شرايط خود ‌در بندهاي‌ «الف‌» و «ب» زير، متقاضي‌ استفاده از اين سهميه‌ شوند.
الف‌) رزمندگاني كه بر اساس ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي‌ ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسيجي ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ از تاريخ‌ 31/6/1359 لغايت‌ 31/6/1367 حداقل‌ شش‌ (6) ماه‌ متوالي‌ يا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملياتي ‌جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم‌ است‌ ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تاييد نهايي قرار گيرد.
تذكرمهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان، نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلي كه در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي در نظر گرفته شده است، درج نمايند.
تبصره ‌1: مناطق‌ عملياتي‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ دفاع‌ تعيين‌ مي‌شود.
تبصره ‌2: مدت‌ حضور يا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظيفه‌ و همچنين‌ تعهدات‌ و مأموريت‌هاي‌ خدمتي‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي‌ نظامي‌ در جبهه‌ و نيز طرح‌ 6 ماهه‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، حضور داوطلبانه‌ تلقي‌ نمي‌شود.
تبصره 3: بسيجيان فعال و عادي پايگاه‌هاي مقاومت بسيج، مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي‌شوند.
تبصره 4: فرزندان و همسران رزمندگان (داوطلباني كه پدر و يا مادر آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه مي‌باشند) مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي‌باشند.  
ب‌) جانبازان‌ 25 تا 69%‌، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌ و همچنين‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودين‌ و اسرا و جانبازان 70% و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهيد) ‌براي ‌استفاده‌ از سهميه مربوط بايد بر اساس‌ ضوابط مندرج‌ در بند زير اقدام‌ كنند.
- اين قبيل داوطلبان بايستي ضمن مراجعه به سايت اينترنتي ايثار به نشاني: www.isaar.ir با درج كد ملي و كد ايثارگري و اطلاعات لازم در لينك مربوط كد 12 رقمي رهگيري دريافت دارند و آن را در بند 12 قسمت اول (اطلاعات فردي) فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي درج نمايند. پس از آن ضمن مراجعه مجدد به سايت ايثار، در قسمت پيگيري سهميه از وضعيت تأييد و يا عدم تأييد سهميه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشكل با شماره تلفن‌هاي مندرج در سايت ايثار (سامانه تأييد سهميه) تماس حاصل نمايند.
تبصره: كد رهگيري 12 رقمي ارگان‌هاي استفاده‌كننده از سهميه شاهد و رزمندگان براي هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان مي‌بايست براي هر آزمون، كد رهگيري جديد از ارگان ذيربط دريافت دارند.
تذكرمهم: جانبازان با درصد جانبازي حداقل 25% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كد رهگيري دريافتي از سايت ايثار در بند 12 تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي، به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه و با ارايه كارت جانبازي و يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تاييد نهايي قرار گيرد و در گزينش نهايي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و يا مدت اسارت اضافه گردد. ضمناً اين قبيل داوطلبان نيازي به دريافت كد 12 رقمي رهگيري از سپاه پاسداران را ندارند.
تبصره 1: داوطلبان استفاده كننده از سهميه شاهد و رزمندگان، در صورت عدم تأييد سهميه به واحدهاي تابعه شهرستان محل تشكيل پرونده ذيربط مراجعه نمايند.
تبصره 2: آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، يك بار پذيرفته شده‌اند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت‌نام كرده و يا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذكور را نخواهند داشت.
­­3- برخي از مفاد آيين نامه آموزشي دوره­هاي كارداني علمي-كاربردي پودماني
1-3) چنانچه دانشجو همه پودمان­هاي دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني را طبق برنامه مصوب و براساس آيين‌نامه آموزشي در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از توفيق در «آزمون جامع دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني» دانش آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دريافت مدرك كارداني علمي-كاربردي در دوره ذيربط مي­گردد و امكان ادامه تحصيل و كسب تخصص و مهارت در مقاطع بالاتر را خواهد داشت.
2-3) براساس مصوبه مورخ 31/5/88 شوراي گسترش آموزش‌ عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانش‌آموختگان دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سازمان سنجش آموزش كشور در رشته‌هاي مرتبط پذيرفته شوند، از آزمون و ارزيابي حرفه‌‌اي پودماني معاف مي‌گردند.
3-3) تغيير رشته، نقل و انتقال و مرخصي تحصيلي در نخستين پودمان مجاز نمي­باشد.
4-3) تغيير محل تحصيل در ساير پودمان­ها به جز پودمان اول، با موافقت مراكز آموزشي مبدا و مقصد و تأييد دانشگاه جامع علمي-كاربردي فقط در شرايط خاص و طبق ضوابط امكان­پذير مي­باشد.
5-3) تغيير رشته بعد از پودمان اول فقط براي يك بار با رعايت ضوابط امكان­پذير مي­باشد.
6-3) در مورد به حدنصاب رسيدن تشكيل كلاس‌ها، دستورالعمل‌ معاونت نظارت و سنجش دانشگاه كه متعاقباً اعلام خواهد شد ملاك عمل مراكز آموزشي مي‌باشد.
7-3) هر چند هدف از اجراي آموزش­هاي علمي-كاربردي به روش پودماني فراهم نمودن زمينه شركت داوطلبان با هر نوع ديپلم در اين نظام آموزشي بوده و از اين لحاظ محدوديت خاصي وجود ندارد، ليكن با توجه به ارتباط ساختاري كه فيمابين رشته­هاي تحصيلي و نوع ديپلم مندرج در جدول شماره (2) دفترچه راهنما وجود دارد، در صورتي كه داوطلب در نظام پودماني در رشته غير مرتبط با ديپلم خود قبول گردد، مي­بايست پس از قبولي، طبق ضوابط آموزشي در پودمان پيش­نياز شركت كرده و آن را با موفقيت بگذراند. لذا تأكيد مي­گردد داوطلبان در انتخاب رشته؛ علاقه، استعداد و همچنين توانايي­هاي علمي و عملي خود را مد نظر داشته باشند.
4- گزينش دانشجو
گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل­هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه اصل يا موقت ديپلم و با توجه به صلاحيت­هاي عمومي داوطلبان و نوع ديپلم در سهميه­هاي آزاد، شاغل و ايثارگر و بومي بودن براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي-كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي‌گيرد. بديهي است براي هر يك از موارد فوق ارايه مستندات در زمان ثبت­نام به مركز آموزشي ضروري است.
گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه‌‌متمركز به شرح زير انجام خواهد شد:
الف ) روش متمركز
در كـدرشته­ محل­هايي كه به روش متمركز براي آن­ها پذيرش صورت مي‌گيرد، با توجه به اطلاعات آموزشي داوطلبان و نيز اولويت‌هاي انتخابي آن‌ها و ظرفيت­هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته‌شدگان نهايي استخراج و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس‌ اينتر نتي www.sanjesh.org اعلام مي‌گردد.
ب ) روش نيمه­متمركز
در كدرشته‌ محل­هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينات پزشكي و يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه­متمركز از بين معرفي‌شـدگـان چنـد برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت­هاي عمومي آنان انجام مي‌گيرد. لذا معرفي شدگان كدرشته محل­هاي مذكور لازم است براساس برنامه زماني كه به همراه فهرست اسامي آنان از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org منتشر مي­شود، براي انجام مراحل فوق به نشاني­هاي اعلام شده در جدول شماره (37) مندرج در دفترچه راهنما مراجعه نمايند. بديهي است گزينش نهايي براساس نتيجه مصاحبه و يا نمره آزمون عملي انجام خواهد شد.
تذكر: كدرشته ‌محل‌هاي نيمه­متمركز در جداول شماره (5 تا 35) دفترچه راهنما با علامت • مشخص شده­ است.
5- ثبت­نام
ثبت‌نام براي پذيرش در دوره‌هاي كارداني علمي-كاربردي پودماني بهمن ماه سال 1389 كه در دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به دو روش و از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org امكان‌پذير است. لذا داوطلبان لازم است به يكي از دو روش پرداخت اينترنتي و يا مراجعه به دفاتر پستي به شرح زير، اقدامات لازم را به عمل آورند.
1- روش اول (پرداخت اينترنتي)
1-1) مراجعه به سايت اينترنتي سازمان به نشاني: www.sanjesh.org
2-1) دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق سايت سازمان.
3-1) با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 000/55 ريال به عنوان وجه ثبت‌نام در اين دوره، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
4-1) آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.
2- روش دوم (مراجعه به دفاتر پستي)
1-2) مراجعه به دفاتر پستي براي تهيه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره (دفترچه راهنما) و كارت اعتباري.
2-2) پرداخت مبلغ 000/55 ريال بابت دريافت يك كارت اعتباري ثبت‌نام و دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره.
تبصره: مبلغ 000/6 ريال بابت هزينه توزيع دفترچه راهنما و كارت اعتباري ثبت‌نام نيز توسط دفتر پستي از داوطلب دريافت مي‌گردد.
پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط پذيرش داوطلب بايد با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايد. لازم به توضيح است كه دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي كارداني علمي- كاربردي پودماني بهمن ماه سال 1389و همچنين نحوة ورود به سايت براي ثبت‌نام و اقدامات لازم براي انجام ثبت‌نام اينترنتي در سايت سازمان سنجش آمده است.
1-5) تاريخ ثبت­نام
ثبت­نام جهت شركت در دوره­هاي كارداني علمي-كاربردي پودماني بهمن ماه سال ‌1389 دانشگاه جامع علمي-كاربردي از روز چهارشنبه 20/11/89 آغاز و در روز سه‌شنبه 26/11/89 پايان مي­پذيرد.
2-5) مدارك لازم براي ثبت­نام و شركت در پذيرش دوره­هاي كارداني علمي-كاربردي پودماني:
كارت اعتباري حاوي اطلاعات نام كاربري و رمز عبور.
كليه داوطلبان مي­بايست اصل مدارك زير را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي در زمان ثبت­نام به مراكز آموزشي ذيربط ارايه نمايند.
فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل مندرج در دفترچه راهنما و يا گواهي اشتغال به كار معتبر از واحد مربوط براي داوطلباني كه شاغل بوده و از سهميه شاغـل در رشتـه متناسـب استفاده مي­نمايند.
آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.
سابقه بيمه براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.
گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مدرك معتبر ديپلم.
گواهي معدل­دار جهت افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل مي­باشد.
فرم تأييديه معدل مندرج در دفترچه راهنما جهت فارغ­التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده ­است.
آن دسته از داوطلباني كه نابينا يا كم بينا، ناشنوا يا كم شنوا و يا معلول جسمي حركتي مي­باشند لازم است گواهي مربوط درخصوص وضعيت خود را از سرپرست مركز پذيرش و هماهنگي براي داوطلبان ساكن تهران يا معاونت توانبخشي بهزيستي استان مربوط دريافت و نزد خود نگهدارند.
تذكرات مهم:
1) مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.
2) مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب است.
3)  مندرجات فرم تقاضانامه پس از تأييد نهايي قابل تغيير نمي­باشد، بنابراين داوطلب بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را به كار گيرد.
4) هر زمان مشخص شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده يا واجد يكي از شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما نمي­باشد، در هر مرحله­اي از پذيرش (ثبت­نام، پذيرفته شدن، حين تحصيل در دانشگاه و ...)، قبولي نامبرده «كان لم يكن» تلقي مي‌گردد.
5) داوطلب­ مي­بايست پس از پايان ثبت­نام الكترونيكي (اينترنتي) از كليه صفحات، پرينت تهيه نموده و نزد خود نگهدارد.
تذكرات بسيار مهم
lمسئوليت هرگونه مغايرت در معدل كل ديپلم اعلام شده از سوي داوطلب به هر دليل از جمله: ورود اشتباه معدل كل يا عدم آگاهي داوطلب از معدل كل صحيح ديپلم سه ساله براي داوطلبان نظام جديد متوسطه (فني و حرفه­اي، كاردانش و نظري) يا معدل كل مندرج در گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه متوجه خود وي بوده و در صورت پذيرفته شدن قبولي فرد «كان لم يكن» تلقي مي­گردد.
- داوطلب مي­بايست در زمان ثبت­نام گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه يا گواهي معتبرديپلم خود را به مركز آموزش ذيربط ارايه نمايد. در
غير اين صورت قبولي وي «كان لم يكن» تلقي مي­گردد.
l داوطلب شاغل صرفاً مجاز به انتخاب رشته­هاي مرتبط با زمينه شغلي از زيرگروه آموزشي مربوط به خود مي­باشد. در غير اين صورت قبولي وي «كان لم يكن» تلقي مي­گردد.
l متقاضيان استفاده از سهميه ايثارگران مي­بايست نوع سهميه خود را در تقاضانامه ثبت­نام دقيقاً مشخص نمايند. در صورت مغايرت سهميه انتخابي، قبولي آنان «كان لم يكن» تلقي مي­گردد.
هرگونه تغييري از طريق نشريه پيك سنجش (هفته‌نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش) ، سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و در صورت لزوم از طريق رسانه‌هاي گروهي اعلام خواهد شد.
در صورت لزوم داوطلبان مي‌توانند سوال يا سوالات خود را با شماره تلفن‌هاي 9-88923595-021 و يا بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني  www.sanjesh.org  در ميان بگذارند.
 
خبرها ی جدید را از صفحه اول وبلاگ دریافت کنید:
 
 
 
 
 
 
 
 


تاريخ : شنبه ۱۶ بهمن۱۳۸۹ | 22:1 | نویسنده : الهیار امیری |