قابل توجه کلیه کسانی که در انتخاب رشته کنکورسراسری سال

۸۹ شرکت کرده بودند.

برای بررسی وضعیت رشته ها و شهر هایی که انتخاب کرده بودیددرکارنامه نهایی خود  و

اینکه ...............  بقیه در ادامه مطلب

 تاريخ : سه شنبه ۶ مهر۱۳۸۹ | 23:51 | نویسنده : الهیار امیری |