با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و آرزوي توفيق براي داوطلبان آزمون غيرپزشکي سال 1389 بدين وسيله به اطلاع  مي رساند : 
1 -  آزمون غيرپزشکي سال 1389 در چهار نوبت صبح و عصر پنجشنبه و جمعه 17 و 18 تير ماه 89 در سراسر کشور برگزار مي شود. داوطلبان اين آزمون از ساعت 11/00 صبح روز يکشنبه 89/4/13 مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org   و وارد نمودن اطلاعات ثبت نامي، کارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند.
   تذکر : 1 دريافت کارت ورود به جلسه از طريق پايگاه مذکور تا يک ساعت قبل از شروع آزمون امکان پذير خواهد بود.
   تذکر : 2 داوطلبان مي بايست علاوه بر کارت ورود به جلسه، راهنماي آزمون و  هشدارهاي حفاظتي  را نيز از طريق همان پايگاه دريافت و مندرجات آن را به طور دقيق مطالعه نمايند.
   2 - چنانچه داوطلبان پس از مشاهده و تهيه پرينت کارت ورود به جلسه، مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، دين، زبان خارجه و يا عکس ملاحظه نمودند لازم است آن دسته از داوطلباني که حوزه تهران را به عنوان محل برگزاري آزمون انتخاب نموده اند مطابق جدول شماره (1) و  داوطلباني که يکي از واحدهاي دانشگاهي خارج از تهران را به عنوان حوزه امتحاني انتخاب نموده اند به آدرس محل واحد دانشگاهي انتخابي خود مراجعه و نسبت به رفع نقايص موجود اقدام نمايند(آدرس کليه واحدهاي مجري در دفترچه راهنماي آزمون ورودي سراسري (غيرپزشکي) سال 1389 درج شده است).
3  -   زمان رفع نقص کارت ورود به جلسه از روز يکشنبه 89/4/13 الي چهارشنبه 89/4/16 (صبح ها از ساعت 9/00 الي 13/00 و بعد از ظهر ها از ساعت 14/00 الي 18/00) مي باشد.
 
 نکاتی پیرامون آزمون وکارت دانشگاه آزاد

لازم است مطالب مندرج در روی کارت ورود به جلسه خود و این برگ را با دقت مطالعه نموده و کلیه نکات آن را رعایت نمائید. چنانچه مغایرتی در اطلاعات اعلام شده در کارت ورود به جلسه با اطلاعات مندرج فرم اطلاعات فردي ثبت نام خود مشاهده می نمایید، فوراً به باجه های رفع نقص در حوزه های مجري آزمون غير پزشكي و در تهران به محل هاي اعلام شده مراجعه کنید تا مسؤولین ذیربط نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

تاريخ، زمان و محل برگزاری آزمونها :
آزمون رشته های غیرپزشکی در چهار نوبت صبح و عصر روزهای پنجشنبه 17ر4ر89 و جمعه 18ر4ر89 برگزار می شود. هر داوطلب با توجه به رشته انتخابی اول خود فقط در یک نوبت که در کارت ورود به جلسه وی قید شده است به شرح ذیل در جلسه آزمون شرکت خواهد نمود :

 1. آزمون رشته هاي زير مجموعه هاي 1 و 2 و 4 و 6 الي 9 مجموعه 1 ـ (گروه رياضي و فني مهندسي) در صبح روز پنج شنبه 17ر4ر89 .
 2. آزمون رشته های زير مجموعه هاي 3 و 5 و 10 مجموعه 1 ـ (گروه رياضي و فني و مهندسي) در عصر روز پنج شنبه 17ر4ر89 .
 3. آزمون رشته های مجموعه 3 و 4 دفترچه راهنما (گروه علوم انسانی) در صبح روز جمعه 18ر4ر89 .
 4. آزمون رشته های مجموعه 2 دفترچه راهنما (گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی)، مجموعه 5 و 6 دفترچه راهنما (گروه هاي زبان هاي خارجه و هنر) عصر روز جمعه 18ر4ر89 .

قابل ذکر است که آزمون های نوبت صبح رأس ساعت 8 و آزمون های نوبت عصر رأس ساعت 16 شروع خواهد شد. لازم است داوطلبان یک ساعت قبل از برگزاری آزمون، در محل حوزه امتحانی حاضر باشند زیرا 30 دقیقه قبل از شروع آزمون، درهای ورودی سالن برگزاری آزمون بسته شده و از ورود داوطلبان جلوگیری خواهد شد.

در این آزمون به داوطلبان کلیه رشته ها(به استثنای رشته های گروه زبانهای خارجه و هنر) به ترتیب دو جلد دفترچه سؤال تستی دروس عمومی و دروس اختصاصی داده مي شود و داوطلب موظف است به كليه سؤالات مندرج در اين دو دفترچه پاسخ دهد.
توجه: داوطلبان نظام قديم و ترمي واحدي بايد به سؤالات سالي واحدي پاسخ دهند.

 • به داوطلبان رشته های گروه زبانهای خارجه یک جلد دفترچه (فقط دروس عمومی) و به گروه هنر سه جلد دفترچه (یک جلد دفترچه سؤالات عمومی و دو جلد دفترچه سؤالات اختصاصی تستی و تشریحی)داده خواهد شد.
 • سؤالات دروس عمومی کلیه رشته ها شامل 20 سؤال زبان و ادبیات فارسی، 20 سؤال زبان عربی، 20 سؤال بینش دینی و 20 سؤال زبان خارجه عمومی است و داوطلبان باید به این 80 سؤال در ردیفهای 1 الی 80 پاسخنامه جواب دهند. مدت پاسخگویی به 80 سؤال دروس عمومی 60 دقیقه است .
  تذکر: به داوطلبانی که در کارت درخواست ثبت نام خود یکی از ادیان مسیحی، کلیمی، زرتشتی و یا یکی از زبانهای خارجه فرانسه، آلمانی، روسی، ایتالیایی و اسپانیایی را علامت زده اند، دفترچه عمومی جداگانه ای داده می شود که باید به 20 سؤال زبان و ادبیات فارسی، 20 سؤال زبان عربی، 20 سؤال بینش دینی و 20 سؤال زبان خارجه پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سؤالات این دفترچه نیز 60 دقیقه است.
 • تعداد سؤالات هر یک از دروس اختصاصی مجموعه های مختلف به شرح زیر است:
  • مجموعه 1 - گروه «ریاضی و فنی مهندسی» : شامل 40 سؤال ریاضیات، 35 سؤال فیزیک مکانیک و 25 سؤال شیمی می باشد. مدت پاسخگویی به مجموع 100 سؤال اختصاصی این مجموعه 120 دقیقه است.
  • مجموعه2- گروه «علوم تجربی و کشاورزی و دامپزشكي» : شامل 20 سؤال ریاضیات، 20 سؤال فیزیک، 20 سؤال شیمی، 20 سؤال زیست شناسی و 20 سؤال زمین شناسی می باشد. مدت پاسخگویی به مجموع 100 سؤال اختصاصی رشته های این مجموعه 100 دقیقه است.
  • مجموعه 3- گروه «علوم انسانی» : شامل 15 سؤال تاریخ و جغرافیا، 15 سؤال علوم اجتماعی(جامعه شناسی)، 15 سؤال فلسفه و منطق، 15 سؤال روانشناسی، 20 سؤال ادبیات فارسی و 20 سؤال عربی می باشد. مدت پاسخگویی به مجموع 100 سؤال اختصاصی رشته های این مجموعه 100 دقیقه است.
  • مجموعه 4- گروه «علوم انسانی» : شامل 15 سؤال تاریخ و جغرافیا، 15 سؤال علوم اجتماعی(جامعه شناسی)، 15 سؤال فلسفه و منطق، 15 سؤال روانشناسی، 20 سؤال ریاضیات و 20 سؤال اقتصاد می باشد. مدت پاسخگویی به مجموع 100 سؤال اختصاصی رشته های این مجموعه 100 دقیقه است.
  • مجموعه 5- گروه «زبانهای خارجه» : به داوطلبان رشته های گروه زبانهای خارجه فقط یک دفترچه حاوی سؤالات عمومی شامل 20 سؤال زبان و ادبیات فارسی، 20 سؤال زبان عربی، 20 سؤال بینش دینی و 20 سؤال زبان خارجه داده می شود. مدت پاسخگویی به مجموع 80 سؤال عمومی رشته های این مجموعه 60 دقیقه می باشد.
   توجه: به داوطلبان گروه زبانهای خارجه که در کارت درخواست ثبت نام خود یکی از ادیان مسیحی، کلیمی، زرتشتی و یا یکی از زبانهای خارجه فرانسه، آلمانی، روسی، ایتالیایی و اسپانیایی را علامت زده اند و یا رشته زبان و ادبیات ارمنی را انتخاب نموده اند دفترچه عمومی جداگانه ای داده می شود که حاوی 20 سؤال زبان و ادبیات فارسی، 20 سؤال زبان عربی، 20 سؤال بینش دینـــی و 20 سؤال زبان خارجه و مدت زمان پاسخگویی به سؤالات این دفترچه 60 دقیقه است.
  • مجموعه 6 - گروه «هنر» : شامل 15 سؤال درک عمومی هنر، 15 سؤال درک عمومی ریاضی ـ فیزیک، 15 سؤال ترسیم فنی و خلاقیت تصویری و تجسمی، 15سؤال خلاقیت نمایشی، 15 سؤال خلاقیت موسیقی و 15 سؤال خواص مواد می باشد و مدت پاسخگویی به مجموعه 90 سؤال اختصاصی رشته های این مجموعه 90 دقیقه و مدت پاسخگویی به سؤالات دفترچه تشریحی 90 دقیقه می باشد. کلیه داوطلبانی كه يكي از انتخاب هاي شش گانه نظام تمام وقت و يا يكي از انتخاب هاي چهارگانه نظام پاره وقت آنان یکی از رشته هــای ارتباط تصویری، نقاشی و طراحـی صنعتی(زیرمجموعه هاي 1 و 2 گروه هنر) می باشد ملزم به پاسخگویی به سؤالات دفترچه تشریحی در خود دفترچه سؤال می باشند.
   تذکر: این قبیل از داوطلبان باید وسایل مورد نیاز را برای رشته ارتباط تصویری(انواع مداد طراحی، مداد پاک کن، ساير ابزار مورد نياز)، رشته نقاشی (انواع مداد طراحي، مداد رنگي، پاك كن) و رشته طراحی صنعتی(انواع مداد رنگی، پاک کن، مداد تراش و انواع ماژیک و ابزار رسامي خط كش، گونيا، شابلن، انواع مداد طراحي و ...) همراه داشته باشند.
   تذکر: رنگ هاي روغني و تينري ممنوع است.

پاسخنامه تستی دارای چهار قسمت متمایز به شرح زیر است:

 1. محل درج مشخصات داوطلب: در کادر فوقانی پاسخنامه شماره صندلی داوطلب، نام و نام خانوادگی، واحد دانشگاهی و رشته انتخابی اول و در کادر بالاي آن کد دفترچه های سؤالات عمومی و اختصاصی هرداوطلب چاپ شده است. قبل از پاسخگویی به سؤالات، این اطلاعات را با مندرجات کارت ورود به جلسه و کدهای روی جلد دفترچه های سؤال مطابقت نمایید و چنانچه مغایرتی مشاهده نمودید با رعایت نظم جلسه، فوراً مراتب را به مسؤولین اطلاع داده و تا رفع کامل مغایرت موضوع را پیگیری کنید.
 2. محل درج رمز شناسایی رایانه ای : در دومین کادر بالای پاسخنامه رمز شناسایی داوطلب درج شده است. درج هرگونه علامتی در این قسمت توسط داوطلب موجب عدم شناسایی پاسخنامه توسط رایانه خواهد شد.
 3. قسمت اصلی پاسخنامه: این قسمت محل درج پاسخ سؤالات می باشد که برای هر سؤال چهار گزینه با شماره های 1 تا 4 مشخص شده است . داوطلب باید پس از مشخص نمودن شماره گزینه صحیح هرسؤال، آن را با مداد سیاه معمولی و به روش صحیح مندرج در بالای پاسخنامه به طور یکنواخت پر نماید. ضمناً با توجه به اینکه برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک نمره منفی منظور می گردد، بنابراین به داوطلبان توصیه می شود چنانچه پاسخ سؤالی را نمی دانند به آن سؤال جواب ندهند.
 4. محل نوشتن مشخصات و امضای داوطلب : در کادرتحتانی پاسخنامه، داوطلب باید مشخصات خود را با خودکار آبی و به طور خوانا نوشته و ذیل آن را امضاء نماید. در غیر اینصورت مسؤولیت عواقب ناشی از آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود. در بالای این کادر محل مخصوصی برای اعلام حضور داوطلب در جلسه آزمون وجود دارد که داوطلب حتماً باید آن را با مداد سیاه معمولی پر نماید و بدینوسیله حضور خود را در جلسه آزمون اعلام کند.

« نمونه قسمت بالای پاسخنامه»

فرم نظر خواهی :
در پایان جلسه آزمون یک برگ در اختیار داوطلب قرار می گیرد. این برگ شناخت علائق و خدمت رسانی بهتر به داوطلبان سالهای آتی را امکان پذیر می نماید. داوطلب موظف است با پاسخگویی دقیق و شفاف به تمامی سؤالات فرم نظرخواهی، همکاری لازم را معمول دارد.

توجه: جهت استفاده از سیستمهای اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان می توانند برچسب صندلی خود را بعد از اتمام جلسه آزمون به همراه خود از جلسه امتحان خارج نمایند.


تذکرات لازم : به منظور حفظ حقوق شرکت کنندگان در آزمون، چنانچه هر نوع تقلب یا تخلف مانند پر کردن پاسخنامه داوطلب دیگر، نشستن بر روی صندلی فرد دیگر، همراه داشتن منابع و وسایل غیر مجاز، صحبت کردن با دیگران، نگاه کردن به پاسخنامه داوطلب دیگر، عدم تطبیق عکس و امثال آن مشاهده شود و یا مواردی از این قبیل در بررسی های بعد از برگزاری آزمون کشف گردد، با متخلفین مطابق مقررات مربوط رفتار خواهد شد و متخلف برحسب نوع تخلف از یک تا چند دوره از شرکت در آزمونهای دانشگاه آزاد اسلامی و یا سایر مؤسسات آموزش عالی محروم و عنداللزوم تحت پیگرد قانونی نیز قرار می گیرد.

 
 
 
دوستان عزیز همیشه اطلاعات مورد نیاز خود را با کلیک بر روی آدرس زیر و ورود به صفحه نخست بدست آورید:


تاريخ : چهارشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۹ | 23:49 | نویسنده : الهیار امیری |