رئیس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
صدور احكام جذب 25 هزار دانشجوي متعهد خدمت دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي

اسدي گرمارودي رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش از موافقت وزير آموزش و پرورش مبني بر جذب 25 هزار دانشجوي متعهد خدمت دانشگاه شهيد رجايي و فرهنگيان سراسر كشور خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسدالله اسدي گرمارودي رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني گفت: با موافقت دكتر حميدرضا حاجي بابائي وزير آموزش و پرورش، استان ها ماموريت يافتند نسبت به صدور احكام 25 هزار دانشجوي متعهد خدمت ورودي بهمن ماه سال 1391 به دانشگاه فرهنگيان مطابق ضوابط اقدام نمايند.

وي افزود، صدور احكام بر مبناي ماده يك قانون متعهدين خدمت مي باشد كه دستگاه آموزش و پرورش را ملزم مي سازد نسبت به صدور احكام جذب دانشجويان متعهد خدمت از بدو پذيرش آنان در دانشگاه فرهنگيان اقدامات لازم را به عمل آورد.

اسدي گرمارودي اضافه نمود، براين اساس كليه دانشجو معلمان متعهد خدمت پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي علاوه بر آنكه حقوق دانشجو معلمي خود را دريافت مي كنند، طول مدت تحصيل آنان نيز به شرط موفقيت و احراز ساير شرايط قانوني جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد


برچسب‌ها: استخدام, دانشگاه فرهنگیان, دانشجویان تربیت معلم

تاريخ : پنجشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۱ | 21:7 | نویسنده : الهیار امیری |