ثبت نام كارشناسي پيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آغاز مي شود


ثبت نام مقطع كارشناسي پيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از ساعت 14:00 امروز 16/10/91 آغاز مي شود.
دكتر ناصر اقبالي با اعلام اين خبر به روابط عمومي مركز آزمون گفت: ثبت نام مقطع كارشناسي پيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از ساعت 14:00 امروز آغاز مي شود. داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود براي نيمسال دوم سال جاري بهمن ماه اقدام كنند.
رئيس مركز آزمون خاطرنشان كرد: اين نوع پذيرش در دانشگاه آزاد اسلامي براي اولين بار صورت مي گيرد و نحوه ارزشيابي و پذيرش براساس معدل كتبي ديپلم خواهد بود.
وي در ادامه تأكيد كرد: داشتن ديپلم كامل نظام قديم متوسطه يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه براي ثبت نام در حين دوره الزامي است و داوطلباني كه تا 30 بهمن سال جاري بتوانند موفق به دريافت گواهي پيش دانشگاهي شوند، ثبت نام و ادامه تحصيل آنها بلامانع خواهد بود.
رئيس مركز آزمون درخصوص انتخاب رشته گفت: متقاضيان مي توانند نسبت به انتخاب چهار رشته/شهر از يك مجموعه اقدام كنند و انتخاب هاي مجدد آنها از ساير مجموعه هاي امتحاني نيز محدوديتي ندارد.
وي در ادامه افزود: داوطلبان پس از انتخاب رشته و تأييد آن در سايت، بايد كد پيگيري را دريافت كرده و تا زمان اعلام نتايج آن را نزد خود حفظ كنند.
وي در ادامه تأكيد كرد: پذيرش دانشجو در اين دوره تنها براي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 معتبر بوده و پذيرفته شدگان امكان ثبت نام با تأخير در نيمسال هاي بعدي را نخواهند داشت.

 

 1. براساس مصوبه كارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي در 5000 رشته/محل دانشگاهي در مقطع كارشناسي بدون برگزاري آزمون و براساس معدل كتبي ديپلم، دانشجو پذيرش مي‌نمايد. پذيرش در اين مرحله در كليه كدرشته‌/محل هاي تحصيلي به روش متمركز خواهد بود،‌ که فقط معدل كتبي داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار می‌گیرد و اسامی‌ پذیرفته‌شدگان در یک مرحله و به طور یکجا اعلام می‌گردد. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی (از نظر سهمیه ،بوم و ...) و بر اساس معدل كتبي ديپلم، به اولین کدرشته/محل انتخابی که از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارند)، در صورت وجود ظرفيت معرفی می‌شود. به منظور اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:
  • بررسی کدرشته/محل ‌های انتخابي داوطلبان و ذخیره کردن آنها به ‌همراه سایر اطلاعات آنان.
  • تعیین نقطه یا اولویت قبولی هر داوطلب با توجه به شرایط و وضعیت وی (از هر لحاظ) و مقایسه‌ای که بین هر داوطلب با دیگر داوطلبان با وضعیت مشابه وی انجام می‌گیرد.
  • اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان.
  • تبصره1: از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت مي‌پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي، تجربي ، انساني و ....) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي‌شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذيل معطوف مي‌دارد.

جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) با توجه به نوع ديپلم و مجموعه آموزشي

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

سایر عناوین دیپلم

ریاضی و فنی مهندسی

100

4ر74

4ر31

4ر31

4ر31

علوم تجربی، کشاورزی

9ر80

100

4ر31

4ر31

4ر31

علوم انسانی 3 و 4

2ر41

2ر41

100

100

2ر41

هنر

100

100

8ر69

8ر69

8ر69

زبان های خارجی

100

100

100

100

100


  • تبصره2: در صورت ضرورت در هر رشته /محل تعدادي از حائزين شرايط به صورت ذخيره اعلام خواهندشد.
 1. پذيرش دانشجو در اين دوره تنها براي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 معتبر بوده و پذيرفته‌شدگان امكان ثبت‌نام با تأخير در نيمسال‌هاي بعدي را نخواهند داشت.
 2. متقاضيان لازم است معدل كتبي خود را دقيقاً مطابق معدل مندرج در مدرك ديپلم خود درج نمايند و در صورت مغايرت معدل اعلامي با معدل مندرج در مدرك ديپلم در زمان ثبت‌نام در محل دانشگاهي از ادامه تحصيل فرد جلوگيري به عمل خواهد آمد.
 3. برادران متقاضي اين دوره بايد از نظر خدمت وظيفه عمومي منعي براي ثبت‌نام و ادامه تحصيل نداشته باشند.
 4. داشتن ديپلم كامل نظام قديم متوسطه يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متوسطه و يا اشتغال به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي در سال تحصيلي 92-91 (كه حداكثر تا 30 بهمن ماه سال جاري موفق به دريافت گواهينامه پيش‌دانشگاهي شوند) الزامي است.
 5. دارندگان ديپلم فني و حرفه‌اي و كاردانش نظام جديد كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي و يا مدرك كارداني مي‌باشند حق ثبت‌نام و ادامه تحصيل در اين دوره را ندارند.
 6. دارندگان مدرك كارداني يا فوق ديپلم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين دارندگان مدرك كارداني پيوسته يا شاغلين به تحصيل در دوره‌هاي كارداني كه حداكثر تا 30 بهمن ماه سال جاري موفق به دريافت گواهينامه كارداني مي‌شوند حق ثبت‌نام در اين دوره را دارند.
 7. متقاضيان مي‌توانند با پرداخت مبلغ 120000 ريال نسبت به خريد كارت اعتباري ثبت‌نام اقدام نمايند و با ورود شناسه ثبت‌نام، رمز ثبت‌نام و كد امنيتي به صفحه ورود اطلاعات وارد شوند.
 8. متقاضيان مي‌توانند نسبت به انتخاب چهار رشته/شهر از يك مجموعه و يك نظام آموزشي از ميان رشته‌/شهرهاي ارائه شده در سامانه اقدام نمايند و پس از تأييد، كد پيگيري را دريافت و تا زمان اعلام نتايج نزد خود حفظ نمايند.
 9. رشته/شهرهاي انتخابي مي‌تواند از ميان رشته/شهرهاي نظام آموزشي تمام وقت يا نظام آموزشي پاره‌وقت از يك مجموعه و يك نظام آموزشي صورت پذيرد.
 10. حداكثر مدت مجاز تحصيل در نظام آموزشي پاره‌وقت براي افراد غير مشمول بيش از حداكثر مدت مجاز تحصيل در نظام آموزشي تمام وقت مي‌باشد لكن براي افراد مشمول خدمت وظيفه عمومي، سنوات تحصيل در نظام آموزشي پاره وقت همانند نظام آموزشي تمام وقت دوره كارشناسي پيوسته مي‌باشد.
 11. متقاضيان نظام آموزشي پاره‌وقت بايد بومي يكي از نقاط تابعه استاني باشند كه محل دانشگاهي مورد نظر آنان در آن استان قرار دارد. دانشجوي بومي به فردي اطلاق مي‌شود كه حائز يكي از سه شرط زير باشد :
  • الف) سه سال آخر تحصيل وي در دوره نظام قديم متوسطه يا پيش‌دانشگاهي نظام جديد بر طبق گواهي اداره كل آموزش و پرورش استان در يكي از مناطق تابعه استان مربوطه باشد.
  • ب) محل تولد وي بر طبق مندرجات شناسنامه در يكي از شهرها يا بخش‌هاي تابعه استان باشد.
  • ج) محل سكونت متقاضي يا والدين او قبل از پذيرش در محدوده استان مربوط باشد.
  • تبصره: متقاضيان واجد يكي از شرايط فوق در استان‌هاي خراسان شمالي، جنوبي و يا رضوي مي‌توانند رشته‌هاي داير در واحدها يا مراكز داراي قيد پذيرش بومي و مستقر در هر يك از سه استان را به عنوان انتخاب‌هاي خود منظور نمايند.
 12. متقاضياني كه تمايل به انتخاب رشته/شهر از مجموعه‌هاي متفاوت در هر يك از نظام‌هاي آموزشي را دارند مي‌توانند مجدداً با خريد اينترنتي كارت اعتباري ثبت‌نام نسبت به انتخاب 4 رشته/شهر ديگر از ساير مجموعه‌هاي شش گانه با رعايت شرط انتخاب چهار رشته از يك مجموعه و يك نظام آموزشي اقدام نمايند.
 13. متقاضيان رشته مهندسي دريا ـ دريانوردي بايد علاوه بر داشتن سلامت كامل جسمي از نظر بينايي و كوررنگي كاملاً سالم باشند.
 14. متقاضيان رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي بايد ضمن نداشتن معلوليت‌هاي حاد جسمي، بيماري قلبي و تنفسي نيز نداشته باشند.
 15. متقاضيان رشته‌هاي نمايش ـ بازيگري و نمايش ـ كارگرداني بايد ضمن نداشتن معلوليت‌هاي حاد جسمي، بيماري‌هاي قلبي و تنفسي نيز نداشته باشند و داراي سلامت كامل بينايي، شنوايي و كلامي باشند در غير اين صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
 16. كاركنان محل هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مجاز نيستند رشته/شهرهاي محل دانشگاهي كه در آن خدمت مي‌كنند را به عنوان محل تحصيل انتخاب نمايند. چنانچه اين موضوع رعايت نگردد از ادامه تحصيل آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد.
 17. با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، شركت دانش‌آموزان خارجي مقيم در دوره‌هاي خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي بلامانع مي‌باشد ليكن مجوز ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت‌هاي اقامتي اتباع مزبور خواهد بود و اين افراد در صورت پذيرش از نيمسال آتي سال تحصيلي دانشگاه شروع به تحصيل خواهند نمود. لازم به ذكر است كه شركت اتباع خارجي در نظام آموزشي پاره‌وقت مجاز نمي‌باشد.
 18. تذكرات مهم :
  • الف - محل تشكيل كلاس رشته‌هاي مهندسي كشاورزي با شاخه‌هاي مربوطه، تربيت بدني و علوم ورزشي (برادران) و نقاشي ـ نقاشي عمومي واحد مشهد در محل مجتمع آموزشي گلبهار مي‌باشد.
  • ب - محل تشكيل كلاس رشته‌ مهندسي كشاورزي ـ آب واحد فردوس در محل مجتمع آموزشي گلبهار مشهد مي‌باشد.
  • ج - محل تشكيل كلاس رشته مديريت بيمه واحد بندر لنگه در محل مركز جناح مي‌باشد.
  • د - محل تشكيل كلاس رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي، تربيت بدني و علوم ورزشي ـ ورزش همگاني و حسابداري ـ دولتي واحد شهرقدس در محل مركز شهريار مي‌باشد

 

 

 

 

محل دریافت جدول رشته .محل کلیک نمایید

 

 

 

 

محل ورود برای ثبت نام و انتخاب رشته

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: بدون کنکور, پذیرش بدون کنکور دولتی, بدون کنکور آزاد, رشته های بدون کنکور

تاريخ : شنبه ۱۶ دی۱۳۹۱ | 14:28 | نویسنده : الهیار امیری |