درس

تعداد واحد

درس

تعدادواحد

 

دروس عمومی اول دبیرستان

دروس عمومی سال دوم وسوم کاردانش

دین وزندگی 1

4

دین وزندگی 2

3

 

زبان فارسی1

2

عربی1/2

1

 

ادبیات فارسی1

2

زبان خارجه2

2

 

عربی1

2

تربیت بدنی2

1

 

زبان خارجه 1

3

آمادگی دفاعی

2

 

فیزیک1

2.5

جغرافی عمومی واستان

3

 

شیمی1

2.5

ادبیات فارسی2

2

 

ریاضی1

4

زبان فارسی2

2

 

مطالعات اجتماعی

3

دین وزندگی 3

3

 

علوم زیست

2

تاریخ معاصر

2

 

تربیت بدنی 1

1

عربی2/2

1

 

ریاضی جبرانی

1

هردرسی غیر از دروس اصلی رشته فوق را آموزشگاه می تواند بعنوان درس اختیاری ارائه نمایدلذا دراینجا بعنوان مثال به تعداد 8 واحد از دروس را نام می بریم ولی شما می توانید با هماهنگی مشاور دروس دیگر راانتخاب کنید

 

 

قوانین اجتماعی

1

تاریخ ایران وجهان1

4

 

برنامه ریزی تحصیلی وشغلی

1

روان شناسی

2

 

 

 

جامعه شناسی1

2

 

دروس تکمیل مهارت

واحد

------

----

 

کارآفرینی

2

----------

------------

 

بهداشت وایمنی کار

2

------

------

 

قانون کار

1

-------

--------

 

کارورزی

3.5

-------

---------

 

 

 

تا اینجا 69.5 واحد درسی ارائه شده است :

عمومی الزامی سال اول ودوم وسوم: 53 واحد

اختیاری:8 واحد

تکمیل مهارت:8.5

از آن جا که برای اخذ دیپلم باید 96 واحد درسی مطابق جدول هررشته گذرانده شود .این رشته نیز تا 96 واحد به 26.5 واحد نیاز دارد که این واحدها را در اصطلاح دروس مهارتی یا اختصاصی این دیپلم به شمار می آوریم. و در زیر آن را معرفی می کنیم:

 

نام مهارت

شماره استاندارد مهارت

ساعت

واحد

پیرایشگرابرو وصورت زنانه

1/1/32/70-5

127

3.5

پیرایشگرموی زنانه

1/1/31/70-5

188

5

آرایشگرموی زنانه

1/1/34/70-5

377

9

متعادل سازچهره زنانه

1/1/36/70-5

286

7

آرایشگرناخن

1/1/35/70-5

60

2

 

توجه            توجه :

برای گذراندن دروس مهارتی فوق سه راه وجود دارد :

1-      از طریق خود دبیرستان یا مرکز آموزش از راه دوری که ثبت نام برای دروس عمومی نموده اید اما گاهی این آموزشگاهها مجوز این رشته را ندارند و لذا آنرا آموزش نمی دهند به عبارتی فقط دروس عمومی واختیاری این رشته را ارائه می نمایند.

2-      از طریق آموزشگاههای آزاد که هرکسی از این طریق عمل نماید حتماً باید طبق جدول فوق شماره وساعت استاندارد را یادداشت نمایند وبه آموزشگاههای آزادی که زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای هستند مراجعه نمائیدودقیقاً مطابق آن شماره ها اقدام به گذراندن مهارت کنید . البته این کار را بهتر است همزمان با ثبت نام در پایه اول دبیرستان آغازکنید تا زودتر دیپلم خود را اخذ کنید.

3-      ازطریق خود سازمان فنی وحرفه ای : البته سازمان های فنی وحرفه ای در شهرهای بزرگ فقط این رشته را ارائه می نمایند . و در شهر های کوچک اغلب این دوره ها را به آموزشگاههای آزاد زیر نظر خودشان واگذار کرده اند.

دانش آموز لازم است پس از شرکت در دوره های نامبرده فوق وکسب موفقیت در آزمون کتبی وعملی با در دست داشتن گواهینامه دوره به دبیرستان محل تحصیل خود مراجعه وبا ارائه آن گواهینامه ها وثبت آن توسط آموزشگاه و با گذراندن دروس عمومی واختیاری و تکمیل مهارت فوق می تواند دیپلم کاردانش پیرایش وآرایش زنانه را کسب نماید.

***********************************

کسانی که دارای دیپلم هستند نیز می توانند فقط با گذراندن دروس مهارتی ودروس کارآفرینی ، قانون کار وبهداشت وایمنی کاربدون گذراندن سایر دروس اقدام به اخذ دیپلم مجدد یا دوم خود شوند.

اگر سوالی پیرامون توضیحات فوق یا دیپلم های دیگر داشتید مطرح فرمائید.

-----------------------------------------------------------------

گذری بر آئین نامه آموزش متوسطه - آشنایی با برخی قوانین ومقررات دبیرستانها وهنرستانها 

کارنامه هر دانش آموز در پایه اول، دوم وسوم  دبیرستان یا هنرستان  در دوره ی روزانه دارای چند معدل می باشد؟

کارنامه عملکردی دانش آموز در پایان سال تحصیلی دارای شش معدل به شرح زیر می باشد:

1-      معدل نمرات مستمر نوبت اول : نحوه محاسبه معدل:هرنمره مستمر ضربدر واحد آن درس سپس حاصل جمع آن اعداد بدست آمده تقسیم برجمع واحد دروسی که دارای نمره مستمر هستند می شود معدل مستمر نوبت اول .

2-      معدل نمرات پایانی نوبت اول : نحوه محاسبه معدل: هر نمره پایانی نوبت اول ضربدر تعداد واحد آن درس ، سپس حاصل جمع آن نمرات تقسیم بر جمع واحد های دروسی که دارای نمره پایانی هستند.

3-      معدل کل نمرات مستمر وپایانی نوبت اول : نحوه محاسبه معدل کل نوبت اول : ابتدا نمره مستمر ضربدر 1 + نمره پایانی ضربدر 2 تقسیم بر 3 هرچه بدست آمد ضربدر تعداد واحد آن درس .برای تمام درسها که این کار را انجام دادیم همه را با هم جمع می نمائیم وسپس تقسیم بر جمع کل واحدهای آن دروس می نمائیم.

تذکر : هردرسی که دارای نمره است باید مورد محاسبه قرار گیرد : مثلاً درس برنامه ریزی تحصیلی وشغلی نمره مستمر ندارد لذا نباید در معدل گیری مستمر نوبت اول مورد محاسبه قرارگیرد اما در معدل پایانی نوبت اول مورد محاسبه قرار می گیرد.

به مثال زیر دقت کنید.درسها را کم نوشته ام تا محاسبات زیاد نشود .

درس

واحد

مستمر نوبت اول

پایانی نوبت اول

مستمر نوبت دوم

پایانی نوبت دوم

 

دین وزندگی (1)

4

15

12

 

 

 

ادبیات فارسی(1)

2

12

10

 

 

 

تربیت بدنی (1)

1

20

18

 

 

 

برنامه ریزی تحصیلی وشغلی

1

 

20

 

 

 

معدل

 

85/14

25/13

 

 

 

 

معدل مستمر نوبت اول : 60+24+20=104 تقسیم بر7 می شود85/14

معدل پایانی نوبت اول :48+20+18+20=106تقسیم بر 8 می شود 25/13

معدل کل نوبت اول:

دینی:( 15*1)+(12*2)=39 تقسیم بر 3 =13 ضربدر واحد 4 = 52

ادبیات:(12*1)+(10*2)=32تقسیم بر 3=66/10ضربدر واحد2=32/21

تربیت بدنی:(20*1)+(18*2)=56تقسیم بر 3=66/18ضربدر واحد1=66/18

برنامه ریزی(20*2)=40 تقسیم بر 2 = 20 چون مستمر نداشت تقسیم بر 2 شد.ضربدرواحد1=20

حاصل جمع نمرات :98/111

جمع واحدها:8

معدل کل نمرات نوبت اول :99/13

4-      معدل نمرات مستمر نوبت دوم : به شیوه نوبت اول انجام می دهیم.

5-      معدل پایانی نوبت دوم : به شیوه نوبت اول انجام می دهیم اما بجای اینکه ضربدر 2 کنیم باید ضربدر 6 نمائیم..

6-      معدل کل سال در خرداد  :

نمره سالانه هر درس ضربدر تعداد واحد آن درس سپس کناری می نویسیم  . بعد تمام اعداد بدست آمده را باهم جمع می نمائیم وتقسیم بر تعداد کل واحدها می کنیم .

تذکر:

در تمام محاسبات باید نمره انضباط نیز لحاظ شود.

این هم یک مثال برای محاسبه معدل کل در پایه های اول ، دوم وسوم:

 

درس

واحد

مستمر نوبت اول

پایانی نوبت اول

مستمر نوبت دوم

پایانی نوبت دوم

نمره سالانه

دین وزندگی (1)

4

15

12

15

5

8.5

ادبیات فارسی(1)

2

12

10

10

8

9

تربیت بدنی (1)

1

20

18

15

20

19.25

برنامه ریزی تحصیلی وشغلی

1

 

20

 

20

20

انضباط

2

 

18

 

20

19

معدل

 

 

 

 

 

 

 

هنگام محاسبه نمرات سالانه حتماً نمرات را به سمت بالا گرد کنید :

زیر بیست وپنج صدم تبدیل به بیست وپنج صدم شود.

بالای بیست وپنج وزیر نیم تبدیل به نیم شود.

بالای نیم وزیر 75 صدم تبدیل به 75 صدم شود.

بالای 75 نیز تبدیل به یک شود . یعنی اگر 9.77 است باید تبدیل به 10 شود .

8.5ضربدر4=34

9ضربدر2=18

19.25ضربدر1=19.25

20ضربدر1=20

19ضربدر2=38

حال جمع نمرات =129.25تقسیم بر کل واحدها 10 واحد

معدل کل =12.92

اگر دانش آموزان پایه اول و دوم  تجدیدی داشتند دقیقاً نمره ای که در شهریور کسب می نمایند را باید جایگزین نمره سالانه خرداد کنند وسپس معدل گیری نمایند.

اما دانش آموزان پایه اول توجه داشته باشند که برای استفاده از تبصره روش محاسبه نمرات کمی در شهریور فرق می کند یعنی سیستم رایانه مدرسه به نفع دانش آموز عمل می نمایدواگر نمره ی زیر 10 دانش آموزی در خرداد یا شهریور هرکدام بیشتر باشد آن را مورد محاسبه قرار می دهد :

مثلااگر دانش آموزی در خرداد ریاضی (1) بگیرد 8 واین دانش آموز در امتحانات شهریور غیبت کند یا صفر بگیرد رایانه مدرسه نمره 8 خرداد را روی معدل محاسبه می نماید .

یا اینکه اگر در خرداد 5 گرفته باشد و در امتحانات شهریور دانش آموز بیاید ونمره 9 بگیرد سیستم رایانه مدرسه نمره 9 را محاسبه خواهد کرد.

کارنامه موقت قبولی فقط دارای یک معدل آن هم معدل کل سالانه می باشد.

کارنامه گسترده یا به عبارتی خلاصه سابقه تحصیلی دانش آموز دارای 2 معدل می باشد :

1-       معدل کل 

2-      معدل کتبی

معدل کل : نمره سالانه هردرس ضربدر تعداد واحد آن درس با در نظر گرفتن نمره انضباط وسپس ضربدر واحد هردرس بعلاوه هم و سپس تقسیم بر جمع کل واحد ها .

معدل کتبی: نمره برگ امتحان نهایی بدون توجه به نمره مستمر ضربدر تعداد واحد آن درس سپس با هم دیگر جمع وتقسیم بر جمع واحد های دروس نهایی .

بعنوان مثال معدل کتبی چهاردرس زیر از گروه تجربی را محاسبه می نمائیم :برای بقیه دروس خودتان محاسبه کنید.

زیسست شناسی (2)

4واحد

18

عربی (3)

2واحد

15

زبان خارجه (3)

2واحد

14

زمین شناسی

2واحد

16

معدل کتبی

 

16.2

72+30+28+32=16.2

روش معدل گیری در مدارس بزرگسال و مراکز آموزش از راه دور با مدارس روزانه متفاوت است.

هردانش آموز در پایه اول دبیرستان چند تبصره در شهریور  می تواند استفاده نماید؟

بدون توجه به معدل دو درس بالای 7

اگر معدل 10 باشد یا دو درس بالای 7 یا یک درس بین 0تا 9.75 ویک درس بالای 7

اگر معدل 12 باشد یک درس بین 0 تا 9.75 ودو درس بالای 7

پس حداکثر می شود در پایه اول دبیرستان روزانه از 3 تبصره استفاده نمود.

هردانش آموز درپایه دوم وسوم از چند تکماده می تواند استفاده نماید؟

بطور کلی دانش آموزان در پایه دوم تکماده ندارند اما اگر درسی را درشهریور 7 به بالا بگیرند (حداکثردو درس ) می توانند آن دو درس را برای سال سوم ذخیره نمایند تا در پایان سال سوم خود یعنی پس از گذراندن تمام دروس سال سوم خود آن دو درس سال دوم را که 7 به بالا گرفته اند تکماده بزنند . معمولاً چون درسهای سال سوم سخت تر هست واز آن جایی که هر دانش آموز جمعاً در پایه دوم وسوم می تواند حداکثر از 2 تکماده استفاه نماید دانش آموزان تکماده خود را در سال دوم استفاده نمی کنند و سعی می کنند تمام درسهای سال دوم را قبول شوند و دو تکماده خود را بگذارند برای دروس سال سوم .

پس بطور کلی و روی هم هر دانش آموز می تواند در پایه دوم وسوم حداکثر از 2 عنوان درسی که نمره کل آنها از 7 به بالا باشد (باجمع نمره مستمر) برای تکماده استفاده نماید.یا یکی از دوم ویکی از سوم . یا هردو مال سوم باشد . به هر صورت بیشتر از 2 عنوان نمی تواند استفاده نماید.

استفاده از تکماده باعث کاهش معدل نیز می شود.

استفاده از تکماده هیچ منعی در استخدام ها ویا در دانشگاه ندارد .

اگر از دروس نهایی برای تکماده استفاده شود باعث کاهش معدل کتبی خواهد شد ومعدل کتبی نیز درکنکور تاثیر دارد.

نمی توان بعضی از دروس شاخه کاردانش وفنی وحرفه ای که دارای نمره قبولی 12 هستند را بعوان تکماده استفاده نمود.هردرسی که نمره قبولیش 12 باشه . (دروس کارگاهی ، تخصصی، آزمایشگاهی ، عملیات میدانی ویا مهارتی )

--------------------------------------------------

وضعیت غیبت ها در امتحانات پایانی :

 

اگر در امتحانات داخلی نوبت دوم غیبت داشته باشید و گواهی پزشکی ببرید یا بهر صورت توسط شورای مدرسه غیبت شما موجه تشخیص داده شود پایان امتحانات از شما مجدداً از آن درس امتحان به عمل می آید.واگر غیبت شما موجه تشخیص داده نشود برای شما غایب منظور می شود و سیستم مدرسه غیبت را معادل صفر برای آن درس حساب خواهد کرد.

اگر در امتحانات نهایی غیبت داشته باشید. باید گواهی پزشکی یا هر دلیل دیگری را که دارید ببرید مدرسه و پس از تائید  مدیر مدرسه(البته بعضی ها این قسمت رو انجام نمیدن) آن را به حوزه برگزاری امتحان نهایی می بریم وآنها نیز آن را باید برای حوزه تصحیح امتحانات نهایی ارسال نمایند . پس از اعلام نتایج باید دقت کنیم که در کارنامه جلوی آن درس غ موجه نوشته باشد . با این اقدام آن درس از کارنامه ما حذف می شود وما باید مجدداً آن درس را انتخاب واحد کنیم ودر امتحان آن درس که بازهم بصورت نهایی است در دوره بعد شرکت کنیم . پس دقت کنید برای امتحانات نهایی پس از پایان امتحانات دوباره امتحان گرفته نمی شود . وما به دوره بعد یعنی شهریور - دی یا خرداد می رویم .این کار برای کسانی خوب است که می خواهند نمره بهتری را در مرحله بعد کسب نمایند.

اما اگر درامتحانات نهایی گواهی پزشکی  نبریم سیستم رایانه برای ما غیبت غیرموجه که معادل صفر است را ثبت می نماید حال اگر :

۱- درس ما حضوری باشد و در دوره روزانه باشیم : مستمر نوبت اول ضربدر۱ پایانی نوبت اول ضربدر۲ مستمر نوبت دوم ضربدر۱ وجمع اینها بعلاوه صفر(غیبت) تقسیم بر۱۰ وهرچه شد بعنوان نمره سالانه ما منظور خواهد شد .

مثال :

دانش آموزی در درس دین وزندگی (۳) که نهایی است موقع امتحان نهایی غیبت غیرموجه می کند یعنی گواهی پزشکی نمی برد این دانش آموز دارای نمرات زیر در نوبت اول و دوم است ببینید چگونه نمره ی وی محاسبه خواهد شد:

مستمر نوبت اول :۱۵

پایانی نوبت اول :۱۸

مستمر نوبت دوم :۱۸

پایانی هم که غایب بوده : غایب

۱۵+۳۶+۱۸+صفر= ۶۹ تقسیم بر ۱۰ = ۹/۶به علت آنکه سیستم مدرسه این گونه نمرات را رند می نماید نمره سالانه این دانش آموز می شود ۷ و می تواند در درس دین وزندگی از تکماده استفاده نماید وفارغ التحصیل شود.

این روش مزیتش اینست که کمک به فارغ التحصیلی دانش آموز در همان موقع  می نماید.

اما عیبش اینست که باعث کاهش معدل کل دانش آموز ومعدل کتبی دانش آموز خواهد شد.

توجه توجه درسهایی که نمره قبولی آنها ۱۲ است مانند دروس کارگاهی فنی وحرفه ای وکاردانش قابل تکماده نیستند.

برای دروس داخلی یعنی امتحانات داخلی که اگر غیبت کردیم اگه گواهی بردیم شورای مدرسه اگه غیبت ما را مو جه تشخیص داد پایان امتحانات همان نوبت از ما امتحان می گیرند. اما اگر گواهی نبردیم ویا غیبت غیرموجه داشتیم برای ما غایب واردشده وبعنوان صفر می باشد .اگر در پایه اول یا دوم دبیرستان وهنرستان باشیم که باید آن درس را درشهریور بیائیم امتحان بدهیم .

اما اگر سال سوم باشیم که درصورت رسیدن نمره کل به ۷ به بالا می توانیم آن را بگذاریم برای تکماده .

البته در این جا دقت کنید که اگر دانش آموز سال سومی فقط یک یا دو درس برایش باقی مانده باشد ونمره آن دو درس نیز ۷ به بالا باشد (کارگاهی نباشد)مجبور به استفاده از تکماده است ودراینجا نمی تواند بگوید آن دو درس را می خواهم در نوبت بعد امتحان بدهم بلکه سیستم مدرسه اجباراً برای وی تکماده را خواهد زد وفارغ التحصیل خواهد شد.

۲- درس ما غیر حضوری باشد و دوره روزانه باشیم : در این صورت چون نمره مستمر نداریم فقط نمره برگه ملاک است ودرصورت غیبت کردن در هر صورت به نوبت بعدی خواهیم رفت وهیچ تاثیری بر روی معدل کل یا معدل کتبی ما نخواهد داشت.اما توجه توجه توجه :

اگر ما در نوبت قبلی از این درسی که الان درش غیبت کرده این دارای نمره ۷ به بالا باشیم می توانیم با ارائه گواهی پزشکی باعث حذف درس مذکور شویم و از نمره ترم قبلی برای تکماده استفاده نمائیم.

۳- اگر حضوری در مدارس شبانه یا ازراه دور باشیم: فقط تفاوت توضیحات دراینجا به نحوه محاسبه نمرات برمی گردد وبقیه توضیحات مثل هم هستند. زیرا در مدارس بزرگسال روش محاسبه نمرات به شرح زیر است :

نمره مستمرضربدر۱ + نمره پایانی ضربدر۴ حاصل تقسیم بر۵

۴- اگر غیرحضوری درشبانه باشد نیز توضیحات درست مانند غیرحضوری درمدارس روزانه است.

 ----------------------------------------------

روش محاسبه معدل کتبی :

یرای محاسبه معدل کتبی  دروس نهایی سال سوم به روش زیر عمل کنید :

متوجه باشید که منظور از نمره در زیر فقط نمره برگه امتحان نهایی است و نمره مستمر در آن نباید محاسبه شود.

رشته تجربی 10 درس نهایی دارد.

رشته ادبیات وعلوم انسانی 11 درس نهایی دارد.

رشته ریاضی فیزیک 10 درس نهایی دارد.

1-برای محاسبه معدل کتبی در ستون اول نام درسها(نهایی)را بنویسید.

2-درستون دوم تعداد واحد هر درس .

3-درستون سوم نمره برگه آن درس درست روبروی آن درس نوشته شود.

4- نمره هردرس ضربدر تعداد واحدآن درس وحاصلضرب در ستون چهارم نوشته شود.

5- جمع ستون دوم (جمع واحدها) را زیر آن ستون بنویسید.

6-جمع ستون چهارم را هم زیر آن ستون بنویسید.

7-سپس حاصل جمع ستون چهارم (جمع حاصلضرب نمرات در واحدها)تقسیم بر حاصل جمع ستون دوم (جمع واحدها).

8-عدد بدست آمده می شود معدل کتبی .

اگر دروس وتعداد واحد درسها را نتوانستید پیدا کنید ویا سئوال دیگری دارید بفرمائید تا جواب بدهم.

----------------------------------

دوره تابستانی

ترم تابستانی یا دوره تابستانی در مدارس روزانه مختص پایه سوم اعم از کاردانش - فنی وحرفه ای ونظری می باشد .

در دوره تابستانی کلیه دانش آموزانی که تجدیدآورده اند ویا تجدیدی از کلاس دوم دارند جهت انتخاب واحد درسهای پایه دوم وسوم خود باید به آموزشگاه خود مراجعه وبصورت رایگان انتخاب واحد نمایند .

حداکثر تعداد واحد دروس تئوری ۳۲ واحد

تعداد واحد دروس کارگاهی وعملی روی سقف واحدها محاسبه نمی شود.

اگر مدیریت آموزش وپرورش موافقت نماید دانش آموز می تواند حداکثر۱۰ واحد از ۳۲ واحد را به صورت حضوری انتخاب واحد نماید.

اگر دانش آموز دروس ترم تابستانی را حضوری انتخاب واحد نماید باید درکلاسهای آن شرکت نماید وسپس دبیر مربوطه نمره مستمر برای اینگونه دانش آموزان منظور می نماید.

اما اگر غیر حضوری انتخاب واحد نماید نمره مستمر در دوره تابستانی منظور نخواهد شد وبه ضرر دانش آمو ز است .زیرا فقط نمره برگه امتحان شهریور محاسبه خواهد شد .

نحوه محاسبه نمره :

حضوری: مستمر با ضریب۱  وپایانی باضریب ۴

غیرحضوری : نمره مستمر ندارد و نمره برگه نیز  ضریب ندارد .یعنی فقط نمره برگه در کارنامه قسمت شهریور ثبت خواهد شد.

ترم تابستانی درمدارس شبانه ومراکز آموزش از راه دور :

هر دانش آموز می تواند حداکثر ۸ واحد انتخاب واحد نماید .در مراکز آموزش ازراه دور می شود یک عنوان درس بصورت آموخته خارج از مدرسه نیز انتخاب واحد نمود.

در کلیه مدارس شبانه اگر دانش آموز در ترم تابستان بخواهد فارغ التحصیل شود می تواند حداکثر یک عنوان درس که حداکثر ۴واحد باشد نیز علاوه بر ۸واحد انتخاب واحد نماید.

نحوه محاسبه نمره :

حضوری : نمره مستمر با ضریب ۱ ونمره برگه یا پایانی با ضریب ۴ .

غیرحضوری نیز قبلاْ اشاره شد.

اگر دانش آموز پایه سوم در دوره تابستانی اقدام به انتخاب واحد ننماید حق شرکت در امتحانات شهریور را نخواهد داشت.

اما دانش آموزان پایه اول ودوم نیازی به انتخاب واحد در تابستان ندارند .فقط کافی است اگر تجدیدی دارند جهت شرکت در امتحان در شهریور به آموزشگاه مراجعه نمایند.

 

 اگر مطلب مورد نظر شما را توضیح نداده ام  یا متوجه منظور نشده اید بپرسید تا پاسخ دهم .(هرسئوالی در مورد دبیرستان ، هنرستان باشد بپرسید)

 http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com

کلیه اطلاعات درخواستی خود را فقط از سایت اصلی به آدرس فوق دریافت نمائید.تاريخ : پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۹ | 0:25 | نویسنده : الهیار امیری |