دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران دانشجويان خود را در رشته هاي كارداني و كارشناسي، از بين داوطلبان شركت كنندگان در آزمون گروه ه اي

آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني كه واجد شرايط و ضوابط اختصاصي دانش گاه ذيربط باشند، به نسبت متقاضيان هر يك از گروه هاي آزمايشي مذكور

دانشجوي افسري مي پذيرد.

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و امتيازات دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي داوطلبان جديدالورود:

الف) شرايط عموم ي : 1- اعتقاد و التزا م عملي به دين مبين اسلام . 2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در

راه اهداف آنها. 3- تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 4- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي و معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران. 5- عدم عضويت

يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام . 6- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي . 7- نداشتن سوء پيشينه كيفري. 8- عدم اعتياد ب ه

مواد مخدر. 9- داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر به تاييد بهدار ي كل ناجا.

ب ) شرايط اختصاص ي داوطلبان عاد ي (غيرشاغل در ناج ا )

 : 1- دارا بود ن حداقل 170 سانتيمتر قد برا ي داوطلبان مرد و 160 س انتيمتر براي داوطلبان زن . 2- داشتن حداقل 18

و حداكثر 23 سال تمام . در صورت انجام خدمت وظيفه عمومي 25 سال . (مبناي احتساب سن ، روز ثبت نام در آزمون سراسري خواهد بود). تبصره: خانواده معظم شهدا و

ايثارگران برابر قانون از تسهيلات سني پيش بيني شده بهره مند خواهند شد . 3- حداقل معدل كل ديپلم يا دوره پيش دانشگاهي در مقطع كارشناسي 16 تمام و براي مقطع

كارداني 14 تمام مي باشد. 4- ارائه مدرك نظام وظيفه براي داوطلبان (دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت، گواهي حين خدمت سربازي، كارت پايان خدمت، گواهي

تحصيلي و يا معا فيت هاي غيرپزشكي ). 5- عدم تعهد خدمت به هر نحو (رسمي، پيماني، آزمايشي ) به سازمان هاي دولتي و غيردولتي . 6- فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و

بالاتر حق انتخاب اين رشته ها را ندارند. 7- موفقيت در مراحل گزينش و استخدام نيروي انتظامي.

ج ) شرايط اختصاص ي شاغلين ناج ا

: 1- پايوران درجه دار كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه نظام قديم و يا پيش دانشگاهي نظام جديد به استخدام ناجا درآمده اند، در

طول درجات گروهبان يكمي و استوار دومي مي توانند كد مربوط به مقاطع كارداني شاغلين (مخصوص خواهران) و يا كارشناسي شاغلين (مخصوص براد ران) را انتخاب

نمايند. 2- كاركنان ناجا كه داراي مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي غيرمصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند و مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه نظام

قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد دارند، مي توانند كد مربوط به مقطع كارداني شاغلين (مخصوص خواهران ) و يا كارشناسي شاغلين (مخصوص برادران ) را انتخاب نمايند .

-2-1 حداكثر سن خدمتي 25 سال براي پايوران شاغل در جايگاه خدمتي 15 و بالاتر و براي ساير كاركنان ناجا 23 سال مي باشد. 3- عدم اشتغال به تحصيل همزمان در

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي . 4- عضويت كادر پايور ناجا (كاركنان پيماني شاغل در ناجا، مجاز به انتخاب اين رشته ها نمي باشند). 5- نداشتن سابقه ارتكاب جرايم،

محكوميت هاي قضايي مؤثر و سابقه تنبيهات انضباطي (انتظار خدمت/ بدون كار). 6- موافقت نامه كتبي از نيروي انساني استان يا يگان مربوطه جهت ادامه تحصيل.

د) امتيازات: 1- دانشجويان از بدو ورود به استخدام رسمي درخواهند آمد . 2- دانشجويان ضمن دريافت كمك هزينه تحصيلي از امكانات رفاهي، خوابگاه و بيمه خدمات درماني

بهره مند خواهند شد . 3- فارغ التحصيلان در طول خدمت برابر مقررات بنياد تعاون از وام خريد مسكن و ساير امتي ازات متعلقه برخوردار خواهند شد . 4- فارغ التحصيلان

مقطع كارداني و كارشناسي ضمن دريافت مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ترتيب به درجات ستوان سومي و ستوان دومي نائل آمده و ترفيعات

بعدي آنان برابر قوانين و مقررات ناجا خواهد بود. 5- ادامه تحصيل كاركنان براي مقاطع بالاتر در رشته هاي تحصيلي مصوب و در صورت نياز ناجا بلامانع خواهد بود.

ه ) تذكرات: 1- تحصيل در دانشگاه علوم انتظامي الزاماً شبانه روزي است. 2- محل تحصيل: تهران، بزرگراه شهيد همت، دهكده المپيك، دانشگاه علوم انتظامي.

صفحه ۱۴۸ دفترچه انتخاب رشته شماره ۲ کنکور سراسری را خوبب مطالعه کنید.

 

 

 


برچسب‌ها: استخدام, استخدام درجه داری, استخدام افسری, استخدام نیروی انتظامی, استخدام افسری نیروی انتظامی, استخدام زن در نیروی انتظامی

تاريخ : پنجشنبه ۱۲ مرداد۱۳۹۱ | 10:48 | نویسنده : الهیار امیری |