منابع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

 

 

 

منابع

منابع پیشنهادی:

-1 نظریه های مشاوره و روان درمانی

A) نظریه های مشاوره و روان درمانی تألیف دکتر شفیع آبادی

B) نظریه های مشاوره تألیف خدیجه آرین

2 - کاربرد آزمونهای روانی

A) آزمونهای روانی دکتر بهرامی

B) راهنمایی سنجش روانی،تارنات،ترجمه دکتر پاشا شریفی

C) فرآیند برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ

D) کاربرد آزمونهای روانی تألیف دکتر گنجی

3 - روشها و فنون راهنمایی در مشاوره

A) فنون مشاوره،دکتر شفیع آبادی

B) پویایی مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی

C) روان درمانی و مشاوره گروهی تألیف دکتر ثنایی

4 - مبانی مشاوره و راهنمایی

A) مقدمات مشاوره دکتر شفیع آبادی

B) مبانی مشاوره ترجمه دکتر ثنایی

C) مقدمه ای بر مشاوره روان درمانی تألیف دکتر احمدی

D) راهنمایی شغلی تألیف دکتر شفیع آبادی

-5 آمار و روش تحقیق

A) کتاب دکتر دلاور

B) روش تحقیق،دکتر هومن

 

 

 

 

 

 

6 - روانشناسی شخصیت

A) نظریه های شخصیت،دوان شولتز،انتشارات اسباران

B) روانشناسی شخصیت،دکتر سیاسی

 

منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره

زبان انگلیسی تخصصی ( ضریب 3)

1 – انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره – کوشا

2 – انگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی – کوشا

3 – Reading In Psychology – کیانوش هاشمیان

درس آمار و روش تحقیق ( ضریب 3)

1 – آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – دلاور

2 – روش های آماری – پاشا شریفی

3 – روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی – دلاور

4 – مبانی پژوهشی در علوم انسانی – دلاور

5 – روشهای آماری در علوم رفتاری – هومن

6 – روش تحقیق – خویی نژاد

7 – روش های تحقیق در علوم رفتاری – سرمد ، بازرگان ، حجازی

8 – روش های تحقیق – رمضان زاده

نظریه های مشاوره و روان درمانی ( ضریب 3)

1 – نظریه های مشاوره و روان درمانی – شفیع آبادی ، ناصری

2 – نظریه های مشاوره – شیلینگ ، ترجمه آرین

3 – نظریه های مشاوره – شارف ، ترجمه فیروزبخت

4 – نظریه های روان درمانی – پروچسکا و .... ترجمه سید محمدی

5 – نظریه های مشاوره – ساعتچی

6 – انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

 

درس روشها و فنون راهنمایی و مشاوره (‌ضریب 3)

1 – فنون و روش های مشاوره – شفیع آبادی

2 – اصول و فنون مشاوره و راهنمایی – بیرجندی

3 – روشها و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش – یوسف اردبیلی

4 – اصول و روش های راهنمایی و مشاوره – پاشا شریفی

5 – مهارت های خرد در مشاوره – سیمین حسینیان

6 – مشاوره تحصیلی و شغلی – شفیع آبادی

7 – راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای – شفیع آبادی

8 – مشاوره تحصیلی – بیرجندی

9 – راهنمایی و مشاوره شغلی – بیرجندی

10 – روان درمانی و مشاوره گروهی – ثنایی

11 – پویایی گروه و مشاوره گروهی – شفیع آبادی

12 – مشاوره گروهی – نوابی نژاد

13 – خانواده و خانواده درمانی – مینوچین

14 – روان درمانی – جی . هی لی

درس کاربرد آزمون های روانی در مشاوره ( ضریب 2 )

1 – آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی – کرمی

2 – آزمون های روانی ( مبانی نظری و عملی ) – گنجی

3 – آزمون های روانی – بهرامی

4 – راهنمای سنجش روانی ( جلد 1 و 2 ) – مارنات ترجمه شریفی و نیکخو

5 – نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت – پاشا شریفی

6 – آزمون های هوش و استعداد – بهرامی

7 – آزمون های روانی – آناستازی ، ترجمه براهنی و همکاران

8 – روان سنجی کاربردی – ثراندیک ، ترجمه هومن

درس نظریه های شخصیت ( ضریب 2)

1 – نظریه های شخصیت – شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی

2 – نظریه های شخضیت – سیاسی

3 – نظریه های شخصیت – شاملو

4 – روان شناسی شخصیت – سیاسی

5 – شخصیت – منصور

درس مقدمات راهنمایی و مشاوره ( ضریب 2)

1 – مقدمات راهنمایی و مشاوره – شفیع آبادی

2 – مبانی راهنمایی و مشاوره - گیبسون ، ترجمه ثنائی

3 – مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی – سید احمد احمدی

4 – زمینه راهنمایی و مشاوره – قاسم قاضی

5 – مبانی و مقدمات راهنمایی و مشاوره – علی شریعتمداری

موفق باشید


برچسب‌ها: منابع ارشد, منابع کارشناسی ارشد, منابع مشاوره, منابع راهنمایی ومشاوره

تاريخ : سه شنبه ۱ فروردین۱۳۹۱ | 14:21 | نویسنده : الهیار امیری |