دیپلم آشپزی و شیرینی پزی با کد 6221 در مجموعه هشتم آموزش و پرورش

برای اخذ این دیپلم باید مراحل زیر را انجام دهید.

1-      گذراندن 31واحد دروس عمومی سال اول دبیرستان

2-      گذراندن 22واحد عمومی سال دوم وسوم دبیرستان

3-      گذراندن 11واحد اختیاری دروس  مربوط به این رشته به تشخیص مدرسه

4-      گذراندن 23واحد دروس مهارتی که اختصاصی این رشته هست یا در دبیرستان بزرگسالان غیرانتفاعی یا در آموزشگاههای آزاد زیر نظر اداره فنی و حرفه ای  به شرح زیر:

آشپز سنتی  با کد 2/1/32/31-5  با 130ساعت آموزش

آشپزمخصوص – روز با کد 2/1/31/31-5  با 104 ساعت

آشپز غذاهای فوری  با کد 2/1/95/31-5  با 78 ساعت

آشپزی با ماکروویو  با کد  1/1/94/31- 5  با 40 ساعت

سالادسازواردورساز با کد 1/1/99/31-5  با 70ساعت

شیرینی پز شیرینی های خشک با کد 1/1/67/76 -7 با 136 ساعت

کیک ساز و تر ساز  با کد 2/1/36/76-7  با 90 ساعت

دسر ساز سنتی 2/1/35/76-7 با 96 ساعت

دسر ساز بین المللی 1/1/37/76-7 با 150 ساعت

مدیر بهداشتی بخش غذا 1/1/90/74 – 7  با 70ساعت

5-      گذراندن دروس تکمیل مهارت با 9واحد

در جمع 96واحد درسی

توجه :

داوطلبان عزیز می توانند همراه و همزمان با گذراندن بندهای 1و2و3 در مدارس بزرگسال  بند 4 را در آموزشگاههای آزاد زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای بگذرانند تا زودتر دیپلم خود را بگیرند.

 البته کسانی که یک دیپلم دارند و دوست دارند این دیپلم را هم بگیرند فقط باید بند ۴ و بند ۵ را بگذرانند.

 تاريخ : سه شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۰ | 23:28 | نویسنده : الهیار امیری |